STYRET
Leder……………………. Geir Breimyr – (2023-2025)
Nestleder………………. Dan Roger Aanonsen – (2022-2024)
Medlem………………….. Anne Brit Bjelkåsen – (2023-2025)
Medlem………………….. Anita Rosdahl Eilertsen – (2022-2024)
Medlem………………….. Arild Emil Olsen – (2022-2024)
1. varamedlem………… Sanjin Salahovic – (1år)
2. varamedlem………… Eili Bjelkåsen – (1år)

KONTROLLUTVALG
Medlem………………… Carl Are Dreier Hopen – (1år)
Medlem…………………. Lidia Breimyr – (1år)
Varamedlem…………… Ali Mosawi – (1år)

VALGKOMMITE
Leder……………………. Stig Rune Rasmussen – (1år)
Medlem………………… Øyvind Andersen – (1år)
Medlem………………… Eliza Andersen – (1år)
Varamedlem………….. Alf Kristian Eilertsen – (1år)

Gjeldende fra 22. mars 2023.
Fullstendig protokoll (referat) fra årsmøtet utleveres ved henvendelse til styreleder.