STYRET
Leder……………………. Geir Breimyr – (2023-2025)
Nestleder………………. Arild Emil Olsen (2024-2026)
Medlem………………….. Anne Brit Bjelkåsen – (2023-2025)
Medlem………………….. Anita Rosdahl Eilertsen – (2024-2026)
Medlem………………….. Noah Aleksander Jørgensen (2024-2026)
1. varamedlem………… Vinjar Bjelkåsen (1 år)
2. varamedlem………… Sanjin Salahovic (1 år)

KONTROLLUTVALG
Medlem………………… Carl Are Dreier Hopen – (1år)
Medlem…………………. Lidia Breimyr – (1år)
Varamedlem…………… Ali Mosawi – (1år)

VALGKOMMITE
Leder……………………. Stig Rune Rasmussen – (1år)
Medlem………………… Eili Bjelkåsen – (1 år)
Medlem………………… Eliza Andersen – (1år)
Varamedlem………….. Alf Kristian Eilertsen – (1år)

Gjeldende fra 03. april 2024.
Fullstendig protokoll (referat) fra årsmøtet utleveres ved henvendelse til styreleder.