Alle kan komme med forslag til styret.
Styret er pliktig til å behandle alle skriftlige saker og forslag,
som er underskrevet med navn. Dersom innlegget ikke er
signert, er det opp til styreleder om det er nødvendig å ta
saken opp med hele styret til stede.

Det er flere måter å komme i kontakt med styret:
– Du kan sende e-post til styret
– Du kan sende vanlig brev til styret
– Du kan snakke med ett av styrets medlemmer direkte.
– Du kan få en instruktør til å ta saken videre til styret.